עוגן ניהול השקעות בע"מ עוסקת בניהול תיקי השקעות ובעלת רישיון לניהול ושיווק השקעות מטעם הרשות לניירות ערך.
החברה דוגלת בניהול השקעות ללא ניגוד עניינים והינה גוף אובייקטיבי שאינו יצרן של אף מוצר פיננסי, כדוגמת קרנות נאמנות ותעודות סל. אנו פועלים ללא ניגוד עניינים תוך שקיפות מלאה ללקוח ולא עוסקים בפעילות חיתום והפצה של ניירות ערך.
ניהול אישי "ותפירת חליפה אישית" לפי צרכיו והגדרותיו של כל לקוח, תוך שימת דגש על שירות אישי, ישיר ומקצועי.
החברה הינה "בוטיק השקעות", דבר המאפשר גמישות ודינמיות בניהול ההשקעות, ביחד עם שמירה על היחס האישי הניתן לכל לקוח.

עוגן ניהול השקעות בע"מ עוסקת בניהול תיקים ובשיווק השקעות כהגדרתם בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה 1995 ("חוק הסדרת העיסוק") ואינה עוסקת בייעוץ השקעות