מ.ש. עוגן סוכנות לביטוח פנסיוני (2012) בע"מ עוסקת בחיסכון לטווח ארוך באמצעות שימוש במכשירים פנסיוניים מגוונים ופתרונות ביטוח שונים.
החברה בעלת רישיון מטעם משרד האוצר.
החברה עובדת מול הגופים המובילים בשוק ההון ומול חברות הביטוח הגדולות במשק, כדוגמת:

הראל, הפניקס, מגדל, כלל, מנורה, מיטב-דש, אקסלנס, פסגות, אלטושלר-שחם וכו'.